. .
. .
. .
. .
. .
.
. .

Szakmai profil

  1993-ban négy értelmileg akadályozott gyermeket nevelő szülő alapította az alapítványt, akkor még elsősorban a speciális általános iskolából kikerülő fiatalok lakhatásának megoldása érdekében.

  Alapítványunk célcsoportja a társadalom hátrányos helyzetű rétegeiből kerül ki, így elsősorban megváltozott munkaképességű, és fogyatékossággal élő embereknek nyújtunk különböző foglalkoztatási, és szociális alapszolgáltatást. Tevékenységeinkkel a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő emberek társadalmi beilleszkedését, foglalkoztatásuk elősegítését segítjük elő, Veszprém város, valamint Veszprém megye területén.

  Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében támaszkodik az önkormányzatok együttműködésére, kapcsolatot tart az országos és helyi hasonló célú alapítványokkal, illetve hasonló feladatokat ellátó intézményekkel, külföldi szervezetekkel.

  Részt veszünk a városunkban megrendezésre kerülő szakmai konferenciákon és egyéb rendezvényeken, mint például a "Fogadd el, fogadj el!" címmel megrendezésre került országos programsorozat veszprémi rendezvényén, a "Munka világa" című foglalkoztatási konferencián és a Családok Átmeneti Otthona által a "Szegénység elleni küzdelem világnapja" alkalmából szervezett szakmai konferencián.

Jelenleg végzett tevékenységeink:

 • Alapítványunk a Zénó Klub megszervezésével, immár 14 éve értelmileg akadályozott, 18 év feletti fiataloknak biztosít lehetőséget a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére. Az elmúlt évben két alkalommal, tavasszal és ősszel szerveztünk kirándulást (Észak-Magyarország, Pozsony).

 • Szervezetünk 2003-tól speciális munkaerő-piaci szolgáltatást biztosít a Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatásprogramon keresztül tanulásban- és értelmileg akadályozott emberek számára. Rendszeres közösségi foglalkozásaink az álláskereső klub, szabadidős és kézműves foglalkozás.

 • Ezen szolgáltatás célcsoportját kibővítette 2006-ban a 4M Program elindításával, ezáltal a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára is tudunk nyújtani munkaerő-piaci szolgáltatást. Szervezetünk lehetőséget biztosít minden hónapban, a 4M programregionális szakmai találkozóinak megrendezésre.